Co zawdzięczamy Pawlarowi? Premiera dwujęzycznego wydania Dziennika ks. Franza Pawlara.

Wczoraj miało miejsce szczególne spotkanie. Dwujęzyczne wydanie Dziennika ks. Franza Pawlara zostało zaprezentowane mieszkańcom jego rodzinnych Bieńkowic. Spotkanie było tym bardziej wyjątkowe, że odbywało się na zaledwie kilka dni przed 113 rocznicą urodzin autora Dziennika ks. Franza Pawlara (urodzonego 8 maraca 1909 r.).

Wieczór autorski w Bieńkowicach, to pewna klamra dopełniająca losy Dziennika, która stała się okazją do postawienia pytań o to, co zawdzięczamy Franzowi Pawlarowi i jego dziennikowi. Jak zmienił ów tekst naszą wiedzę o Górnym Śląsku, o jego historii i o nas samych. Wojna w Ukrainie w niezwykły sposób przydaje aktualności tekstowi księdza Pawlara…
Dziękujmy za wspaniałe przygotowanie spotkania Sołtysowi Bieńkowic Panu Romanowi Herberowi i miejscowemu kołu DFK oraz Panu Szymonowi Piechaczkowi, którego profil Bieńkowice- wieś z charakterem wspierał informacyjnie organizację wieczoru oraz tym wszystkim, którzy wsparli organizację spotkania i w nim uczestniczyli. Pobyt w Bieńkowicach był okazją do kolejnego spaceru i zdjęć z miejsca bardzo ważnego w biografii księdza Franza Pawlara. Chętnie tam powracamy…