Dwujęzyczne wydanie Dziennika księdza Franza Pawlara już w sprzedaży! Zapraszamy do naszej księgarni on-line i partnerskich księgarni.

Dziennik ks. Franza Pawlara powraca! Egzemplarze książki są od 2.02. 2022 roku w sprzedaży w naszej Księgarni on-line oraz stopniowo od 5 lutego br. pojawią się w wybranych księgarniach na terenie Górnego Śląska oraz w miejscach tradycyjnej dystrybucji naszych wydawnictw.

Czas premiery książki, przełom stycznia i lutego, jest szczególny. Nadal trwają obchody kolejnej rocznicy Tragedii Górnośląskiej, a wiedza na temat tego okresu i doświadczeń związanych z 1945 rokiem stanowi ważny i odzyskiwany przez kolejne pokolenia składnik tożsamości zbiorowej Górnego Śląska i jego mieszkańców. Zapiski autora są na tle epoki dokumentem wyjątkowym i praktycznie nie mającym sobie równych. Mikrokosmos 1945 roku na Górnym Śląsku zyskał w tym tekście wyjątkowy wymiar. Doceniło to już bardzo wielu czytelników i recenzentów książki.

Dziennik ks. Franza Pawlara powraca tym razem w dwujęzycznej edycji, co jest z jednej strony uznaniem i hołdem złożonym oryginałowi, z drugiej strony dla niemałego grona Czytelników będzie szansą do sięgnięcia do zapisków księdza Pawlara również po to, by móc odwołać się do języka niemieckiego, kultury i tradycji literackiej, do której sami przynależą i którą chcą kultywować. Jest ogromną zasługą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Polsce (Województwa Śląskiego) i Konsulatu RFN w Opolu, że trud wydania książki został przez nie wsparty finansowo. Dziękujemy!

Dziennik księdza Franza Pawlara jest, jak pięknie zauważyła w swojej recenzji Prof. Ewa Chojecka, opisem nader uniwersalnym i ważnym zarówno na Górnym Śląsku, gdzie ma szanse budowania poszanowania i zrozumienia dla odmienności losów jego współczesnych mieszkańców, jak i wówczas gdy sięgają po niego Czytelnicy spoza Śląska, a Autor Dziennika daje uważnemu Czytelnikowi możliwość zrozumienia natury zła i jego dewastującej siły w czasie próby i zagrożenia życia. Dziennik niesie też pozytywne przesłanie mówiące o tym, że trudne czasy, okresy konfliktów i tragedii indywidualnych wyzwalają więcej pokładów dobra niż zła. Każdy zaś ma okazję dowieść tego, że jest w stanie dobro to ofiarować temu kogo spotka na swojej drodze, jeśli tylko wyzwanie takie potrafi i zdecyduje się unieść.

Przypominamy przy okazji, że zakupu pojedynczych i większej liczby egzemplarzy książki można również dokonać pisząc do Nas i składając zamówienie bezpośrednio na adres mailowy Wydawnictwa. Po przesłaniu potwierdzenia dokonania płatności na podany przez nas rachunek bankowy, książka znajdzie się w Państwa rękach w ciągu 2-3 dni roboczych.

Cena egzemplarza wynosi 55 PLN, a koszt wysyłki 15 PLN. Dla większej liczby książek, ceny doręczenia ustalane są indywidualnie (i są zawsze dużo niższe). Zachęcamy do tej formy zakupu.

W obrocie międzynarodowym cena wysyłki książki jest określana każdorazowo indywidulanie i powiązana jest z taryfą operatora pocztowego lub kuriera.