„Mieszkaniae kawalera” oczami wybitnego badacza sztuki i architektury XX wieku. Recenzja książki autorstwa Profesora Cezarego Wąsa w prestiżowym Biuletynie Historii Sztuki.

Dostępna jest już recenzja Profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, Cezarego Wąsa najnowszej książki Leszka Jodlińskiego „Mieszkaniae kawalera” (Kraków 2023) wydanej w Stulecie udostępnienia Seidenhaus Weichmann Ericha Mendelsohna.

Publikacja jest próbą przedefiniowania znaczenia i kontekstów poznawczych gliwickiego dzieła Ericha Mendelsohna oraz wprowadza postacie architektów całkowicie nieobecnych w dyskursie na temat tego dzieła, w tym w pierwszej kolejności Roberta Kraffta.

Wielostronicowa recenzja Profesora Cezarego Wąsa została opublikowana na łamach prestiżowego Biuletynu Historii Sztuki 2(2024). Recenzja jest wnikliwym studium odnoszącym się nie tylko do samej książki i przedstawionych tam wniosków i ustaleń (wiele z nich jest opublikowanych i zaprezentowanych po raz pierwszy przez Leszka Jodlińskiego), ale stanowi niezwykle interesujące podsumowanie wcześniejszych badań nad architekturą modernistyczną w latach 1918-1933 w Republice Weimarskiej i dotychczasowych badan nad dziełem Ericha Mendelsohna.
Gorąco polecamy wszystkim zainteresowanym artykuł prof. Wąsa, wyrażając zadowolenie, iż publikacji tej poświęcono tak szeroką, rozbudowaną i wnikliwą i ocenę, formułując istotne wnioski i rekomendacje.
Link do tekstu (otwarty format pdf) znajdziecie Państwo tutaj.

Okładka najnowszej książki Leszka Jodlińskiego 'Mieszkaniae kawalera’. Wydawnictwo AZORY, Kraków 2023