To już 6 września. „Puste krzesła” w Synagodze Pod Białym Bocianem.

To już pewne. Podczas 22 Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA, odbędzie się spotkanie wokół najnowszej książki Leszka Jodlińskiego Puste krzesła. Historie Żydów ze Śląska.

Wrocław i Festiwal, to idealne miejsce by porozmawiać o bohaterach tej książki – Żydach ze Śląska, pozbawionych ojczyzny po 1933 roku, poszukujących szans na przeżycie i miejsca, by je podjąć na nowo. Odzyskujących dzisiaj miejsce w naszej pamięci.

Jeden z bohaterów, dr Ludwig Guttmann, wprost i bardzo mocno związany był ze śląską metropolią. Nie on jedyny, jak można się dowiedzieć z lektury książki. Wrocław, ówczesny Breslau, jest wpisany w życiorysy wielu innych postaci sportretowanych na kartach książki.

Niedzielne spotkanie 6 września, rozpocznie się o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej. Poprowadzi je red. Witold Podedworny /właściciel Oficyny Wydawniczej „Atut”/. Wstęp wolny.

Po spotkaniu dostępna będzie książka Puste krzesła w cenie oferowanej przez wydawnictwo i możliwość uzyskania autografu autora. Serdecznie w imieniu organizatorów Festiwalu i własnym zapraszamy!

Wnętrze synagogi Pod Białym Bocianem. Widok na empory. Fot. Wyd. AZORY

Puste krzesła. Historie śląskich Żydów.

Książka „Puste krzesła” będzie zbiorem opowiadań i artykułów, które w latach 2005-2016 wyszły spod pióra Leszka Jodlińskiego, a poświęcone są frapujących losom Żydów, głównie Górnego Śląska. Wiele z nich narastało latami, obrastając nowymi ustaleniami i materiałem ikonograficznym. Historii tych będzie łącznie 10.

Obok tego książka zawierać będzie wybór esejów, które w pierwszej kolejności publikowane były na blogu http://www.jodlowanie.pl a które wpisują się w tematykę tego tomu. Jakie nazwiska padną? Oczywiście pojawi się rodzina Weichmanna, Hirsch, powróci sprawa petycji Bernheima. Pojawią się też nowe wątki. Publikacja wyposażona zostanie w bogaty materiał ikonograficzny, bo liczyć on będzie nieco ponad 50 fotografii i dokumentów. Wydanie książki zaplanowane jest na koniec maja 2020 roku. Dystrybucja głównie na terenie Górnego Śląska, ale też w tych punktach sprzedaży, w które zajmują się historią Żydów w Europie Środkowej i historią Holokaustu.

Kipa Samuela Franza Hirscha, jeden z tematów książki. Prawa do zdjęcia Wydawnictwo AZORY