Nasi autorzy

Leszek Jodliński

Historyk sztuki, ekspert polityk społecznych, urzędnik służby cywilnej. Absolwent m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego(Kraków), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Warszawa), GRIPS (Tokio). Stypendysta uczelni w Holandii, Niemczech i Japonii.

Budowniczy  nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach (2008-2013). Autor i współautor nowatorskich projektów w zakresie edukacji muzealnej (projekty dla osób niewidomych nagrodzone w konkursie Śląska Rzecz 2011); twórca Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2003 -obecnie). Autor odrzuconego scenariusza na wystawę stałą Historii Górnego Śląska w nowym Muzeum Śląskim. Dyrektor muzeów w Gliwicach, Śląskiego w Katowicach i Górnośląskiego w Bytomiu. Szef działu promocji i komunikacji w Muzeum Śląskim w Opawie (Rep. Czeska).

Za dokonania w dziedzinie nowoczesnej promocji dziedzictwa kulturowego laureat Nagrody im. Wojciecha Korfantego (edycja 2013 r.) Nominowany do Nagrody im. Janoscha – cegła z Wyborczej w 2018  i 2019 r. W lutym 2019 roku uhonorowany Dyplomem uznania za szczególne zasługi dla Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Pracował w administracji publicznej (publiczna i samorządowa) oraz w gremiach eksperckich (m.in. ekspert projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”​; członek Rady Europejskiej Stolicy Kultury Katowice 2016 w l. 2009-2012) i doradczych (Rady Muzeów w Pszczynie i Muzeum Śląskiego Ziemskiego w Opawie).

Autor tekstów naukowych poświęconych architekturze (Erich Mendelsohn, ekspresjonizm w architekturze), historii Górnego Śląska, Żydów górnośląskich. Znawca Niemiec, Japonii, Czech i Holandii. Artykuły w prasie (publikacje na łamach kwartalników HERITO, Fabryka Silesia, SZaFA, miesięczników, Znak, Gazeta Wyborcza oraz na łamach portali internetowych (Silesion.pl).

Autor prowadzonego od kwietnia 2014 roku bloga: www.jodlowanie.pl