Leszek Jodliński

Historyk sztuki, ekspert polityk społecznych, urzędnik służby cywilnej. Absolwent m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego(Kraków), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Warszawa), GRIPS (Tokio). Stypendysta uczelni w Holandii, Niemczech i Japonii.

Praca w administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Dyrektor Roku Polskiego w Austrii (2002-2003). Budowniczy  nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach (2008-2013). Autor i współautor nowatorskich projektów w zakresie edukacji muzealnej (projekty dla osób niewidomych nagrodzone w konkursie Śląska Rzecz 2011); twórca Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2003 – obecnie). Autor odrzuconego scenariusza na wystawę stałą Historii Górnego Śląska w nowym Muzeum Śląskim. Dyrektor muzeów w Gliwicach, Śląskiego w Katowicach i Górnośląskiego w Bytomiu. Obecnie ekspert i członek zespołu planistycznego dla MUSEum+ w Ostrawie (Rep. Czeska).

Za dokonania w dziedzinie nowoczesnej promocji dziedzictwa kulturowego laureat Nagrody im. Wojciecha Korfantego (edycja 2013 r.) Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Janoscha – „Cegła z Wyborczej” w 2017, 2018 i 2019 r. W lutym 2019 roku uhonorowany Dyplomem uznania za szczególne zasługi dla Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Pracował w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w gremiach eksperckich (m.in. ekspert projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”​; członek Rady Europejskiej Stolicy Kultury Katowice 2016 w l. 2009-2012) i doradczych (Rady Muzeów w Pszczynie w l. 2010-2019; Muzeum Śląskiego Ziemskiego w Opawie  w l. 2010-2016 i Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen 2019 – obecnie).

Autor tekstów naukowych poświęconych architekturze (Erich Mendelsohn, ekspresjonizm w architekturze), historii Górnego Śląska, Żydów górnośląskich. Wszechstronna wiedza za zakresu historii Niemiec, Japonii i Holandii. Obok tego publikuje artykuły w prasie i periodykach. Publikacje na łamach kwartalników (DIALOG, HERITO, Fabryka Silesia, SZaFA), miesięczników  (Znak) oraz Gazety Wyborczej i na stronach portali internetowych (Silesion.pl).

Uczestnik festiwali literackich i kulturalnych SIMCHA22 we Wrocławiu w 2020 roku oraz Granatowe Góry im. J. Pilcha w Wiśle w 2022 roku.

Autor prowadzonego od kwietnia 2014 roku bloga: www.jodlowanie.pl