Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.azorywydawnictwo.pl

Zasady ochrony danych osobowych. Klauzula spełnienia obowiązku informacyjnego. 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług AZORY Concept Sp. z o.o. Sp. Komand. przez Serwis www.azorywydawnictwo.pl

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest podmiot AZORY CONCEPT, Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. J. Chełmońskiego 26/1, 31-322 Kraków, KRS 0000687171,  NIP 945 221 08 70, REGON 367831159.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi: ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 3. W szczególności dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. (Por. poniżej informację o celach przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu http://azorywydawnictwo.pl/)
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w związku z realizacją zawieranych pomiędzy stronami umów, w tym sprzedaży oraz w związku z zasadami wysyłki, zwrotu czy reklamacji wydawnictw.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje i poprzez gromadzenie plików “cookies” .
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu kontaktowym oraz w ramach procedury zakupu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza w tym w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub zainicjowania sprzedaży książek oferowanych na stronie azorywydawnictwo.pl
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz do ich usunięcia w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce https://azorywydawnictwo.pl/kontakt/. Adresem mailowym do kontaktu jest:  kontakt@azorywydawnictwo.pl

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności:  8 maja 2020 r.

Poszerzona informacja o celach przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu

 1. Dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskiwane są, gdy Użytkownik odwiedza nasz Serwis (także, jako użytkownik niezalogowany).
 2. Przetwarzamy je w następujących celach:
  a/ w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu  treści Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  b/ w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  c/ w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie praw Administratora Serwisu;
  d/ w celach marketingowych Administratora Serwisu  oraz innych podmiotów, w tym informowania o ofercie Serwisu https://azorywydawnictwo.pl/