Spotkania, rozmowy, festiwale – październik 2022 w Wydawnictwie AZORY

Mijający październik był kolejnym intensywnym miesiącem w pracy Wydawnictwa. Spotkanie autorskie w Zbrosławicach (gdzie zaprezentowano dwujęzyczne wydanie Dziennika ks. Franza Pawlara) oraz kolejne dwa: w Fundacji JudaicaKrakowie i w Rudzie Śląskiej w ramach Festiwalu Kakauszale, gdzie głównym bohaterem prezentacji było nowe, II wydanie książki „Puste krzesła. Historie Żydów ze Śląska„.

Pobyt w Rudzie Śląskiej wiązał się już z kolejnym, drugim uczestnictwem naszej oficyny w Festiwalu Literackim Kakauszale w Stacji Biblioteka. Wykład i wieczór autorski na Kazimierzu w centrum Kultury Żydowskiej, wiązał się z zaprezentowaniem krakowskim Czytelnikom książki Puste krzesła, do którego interesującym wprowadzeniem był wykład autora książki, Leszka Jodlińskiego, na temat losów i historii Żydów śląskich. Poniżej kilka zdjęć ze spotkań.

Wszystkie fotografie ze spotkania w Krakowie – Fundacja Judaica; autorka: Dorota Rehman.