O „Dzienniku” na konferencji -75 Rocznica Tragedii Górnośląskiej – zorganizowanej w Lubowicach

Wczoraj, po raz kolejny, tekst Dziennika ks. Franza Pawlara doczekał się interpretacji naukowej i krytycznej. Przypomnijmy w ty miejscu, iż jest zapiski ks. Pawlara zostały wyczerpująco i bardzo ciekawie omówione w książce prof. Marii Szmeji, Śląsk bez zmian(?) (NOMOS 2017), jako przykład narracji historycznej o 1945 roku pochodzącej z przekazu grupy zdominowanej. To bardzo ciekawa publikacja (polecamy ją Czytelnikom gorąco).
Wczoraj natomiast, podczas konferencji „75 rocznica Tragedii Górnośląskiej”, Dziennik był przedmiotem wykładu na konferencji w Lubowicach (Lubowitz) zorganizowanej przez Centrum im. J. von Eichendorffa. Na konferencji wygłoszono 10 odczytów.
Wystąpienie tłumacza i redaktora ksiażki Leszka Jodlińskiego pt. „Inny wymiar Tragedii Górnośląskiej. Ksiądz Franz Pawlar, jako uważny obserwator zdarzeń”, było próbą zobaczenia w relacji księdza Pawlara nieco innego, bo poszerzonego obrazu Tragedii Górnośląskiej, która (jako tekst) wciąż oddziałuje na współczesność i wnosi zaskakująco obiektywny, a przez to chwilami kontrowersyjny obraz Tragedii (w odniesieniu do górnośląskiej wsi i prowincji).

Materiał ze spotkania będzie zapewne wkrótce dostępny w Internecie w formie nagrania z konferencji. Organizatorem spotkania było Centrum im. Josefa von Eichendorffa z Lubowic (Lubowitz). Planowane jest wydawnictwo pokonferencyjne.