Spotkanie w Klubie Dyskusyjnym Domu Kultury w Gostyni

Za nami spotkanie w Domu Kultury w Gostyni (gmina Wyry) w ramach Klubu Dyskusyjnego prowadzonego przez Pana Marek Nowara w czwartkowe popołudnie 24 czerwca 2021 roku. Rozmowy o Śląsku, jego tożsamości i książkach Leszka Jodlińskiego stanowiły oś blisko półtoragodzinnej rozmowy i dyskusji.

Nagranie ze spotkania dostępne jest na stronach Domu Kultury. Poniżej publikujemy karty zamieszczone w księdze pamiątkowej Klubu, które dokumentują wszystkie spotkania i rozmowy jakie odbywają się przy okazji Spotkań Klubu. To wzruszająca i coraz rzadsza forma dokumentowania zdarzeń z życia instytucji.

Dziękujemy Panu dyrektorowi Marek Nowara i całemu zespołowi Domu Kultury, za tak życzliwe przyjęcie i inspirującą rozmowę.

Karta z księgi pamiątkowej Domu Kultury w Gostyni z 24 czerwca 2021 roku